Naloge so razdeljene

Od 19 klubov, ki sestavljajo WT zbor, se jih je 13 udeležilo delovnega sestanka na Trojanah. Šlo je za prvo tovrstno srečanje po volitvah. Predsednik zveze mag. Zlatan Ranđelović je predstavil pravila o delovanju WT zbora, saj le ta doslej ni imel zapisanih pravil o delovanju. Na ta način se bo zagotovila preglednost delovanja zbora. Pravila se lahko na zborih dopolnjujejo in spreminjajo, če je zanje večina udeležencev zbora. Vseh 13 klubov je soglasno sprejelo pravila. Tehnični direktor Darko Kadić je za mesto reprezentančnega trenerja za pomse prejel dve kandidaturi. Oba kandidata (Renata Mavrič in Kim Ho Tae) sta na zboru predstavila program. Na glasovanju je bila izglasovana Renata Mavrič, ki bo v vlogi reprezentančne trenerke štiri leta. Ker računovodska služba TZS še zbira račune iz prejšnjega mandata namenjene WT Zboru, se še ne ve točno, koliko razpoložljivih sredstev ima Zbor na voljo do konca leta. Točen izračun se bo naredil, ko bosta primopredajo opravila Kristijan Kovačič in Darko Kadić, dosedanji in sedanji tehnični direktor. V prihodnje se bodo sredstva porabljala v skladu s Pravili delovanja WT Zbora. Tehnična komisija, ki se je po zadnjih volitvah sestala že trikrat, je soglašala s prošnjo KBK kluba, da se njegovi tekmovalki Larisi Lončarič povrnejo stroški, ki jih je imela na svetovnem kadetskem prvenstvu v Egiptu, saj je osvojila bronasto medaljo. Zbor je prošnjo enoglasno sprejel.

Prejšnji veljavni pravilniki o delu tehnične komisije bodo posredovani vsem klubom kot osnova za nadaljnje oblikovanje pravilnikov – merila, nagrajevanje ipd. Klubi lahko svoje predloge o pravilnikih posredujejo generalnemu sekretarju do 10. 10. 2018. Pravilniki za leto 2019 se bodo oblikovali za sprejem na naslednjem Zboru. Tokratni zbor je podprl predlog, da TZS plača mednarodni sodnici Jasni Golubič letalsko vozovnico za Mladinske Olimpijske igre. Darko Kadić je na Zboru predstavil računalniški program Ministrstva za šolstvo in šport in WT računalniški program SC. Prvi je pomemben pri izdaji opravičil in različnih potrdil, z drugo pa se bodo klubi lahko samostojno prijavljali na mednarodna tekmovanja in prijavljali naša tekmovanja v sistem SC. Predsednik in tehnični direktor zbora sta predstavila delovne načrte, program tekmovanj in priprav do konca leta za vse selekcije, pogodbe za trenerje pa bo pripravil generalni sekretar TZS mag. Hasan Ibrić. Ker je Odprto Slovenije 2019 pred vrati (23. In 24. 02. 2019), vodstvo organizacijskega odbora sestavljajo – Zlatan Ranđelović, Hasan Ibrić, Darko Kadić in predsednik sodniške organizacije WT Rado Kerč. Zbor je potrdil še nekaj strokovnih sodelavcev. Nuša Rajher Vujinović, je postala predstavnica za stike z javnostjo. Primož Rus bo še naprej reprezentančni zdravnik. Drago Soršak bo sodeloval z mediji in skrbel za spletno stran Zbora. Področje sponzorstva je odprto za vse, operativno pa bo v njem deloval bančnik Enes Karić. Pri razvoju parataekwondoja bosta aktivna Primož Rus (zdravstvo) in Tomaž Zakrajšek (tekmovalni del). Ker je več klubov dolžnikov WT Zbora, se pozovejo, da do konca meseca poravnajo svoj dolg. Na naslednjem delovnem sestanku WT zbora, ki bo ali konec novembra ali v začetku decembra bodo obravnavani merila za selekcijo v letu 2019, programi tekmovanj in priprav v letu 2019 ter priprava na skupščino TZS v začetku leta 2019.