Pojasnila za izvajalce tekmovalnega športa

Včeraj je nastopil dolgo pričakovani trenutek, ko so se lahko mladi športniki vrnili na treninge! Ker navodila niso bila najbolj jasna, dodajamo določila, ki so bila včeraj objavljena v Uradnem listu RS. Čeprav je veljavnost ukrepov le do petka, lahko predvidevamo, da jih bodo podaljšali v naslednji teden. Morda jih bodo glede na stanje konec tedna nekoliko spremenili, oziroma še omilili, saj ni najbolj logično, da morajo trenerji pri trenažnem procesu nositi maske. Še bolj nenavadno je to določilo za vadeče.

 

I. Osnovni podatki o ukrepu in veljavnost:
Datum sprejema:
Objava:
Datum uveljavitve:
Namen odloka:
11. 2. 2021
Uradni list RS št. 20/2021
15. 2. 2021
začasna omejitev pri izvajanju športnih programov in
športnih tekmovanj zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije COVID-19
Veljavnost do: 19. 2. 2021

 

II. Izvajanje treningov:
Izvajanje treningov je brez omejitev dovoljeno (1. skupina):
 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred)
  • perspektivnim športnikom (perspektivni razred)
  • poklicnim športnikom
  • športnikom, ki se udeležujejo športnih tekmovanj iz prvega in drugega odstavka 3. člena
  Odloka (v individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev za člane
  in mladince, velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1 in evropskih
  pokalov)
  • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani reprezentanc (treningi v t.i.
  mehurčkih)
  Preostalim športnikom (ne glede na starost) je izvajanje treningov dovoljeno individualno in v
  skupinah do največ 10 oseb brez kontakta in na razdalji vsaj 2 metra (2. skupina).
  Športnik je oseba, ki je registrirana na podlagi 32. člena Zakona o športu in vpisana v javno dostopni
  evidenci registriranih športnikov objavljeni na spletni strani OKS-ZŠZ.
III. Izvajanje tekmovanj
V kolektivnih športnih panogah so dovoljena:

✓ tekmovanja najvišje kakovosti na nacionalni ravni (1. slovenska liga, 2. slovenska liga in 1.
mladinska slovenska liga), regionalni ravni (npr. Alpska hokejska liga), evropski ravni (npr.
Euroliga) in mednarodni ravni (npt. Liga narodov) v športnih panogah hokej na ledu, košarka,
nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet
✓ velika mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1.
V individualnih športnih panogah so dovoljena:
✓ državnih prvenstev oz. državnih ligaških tekmovanj za člane
✓ državnih prvenstev oz. državnih ligaških tekmovanj za mladince
✓ velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1 in evropskih pokalov.
Dovoljenje se nanaša na udeležbo na naštetih tekmovanjih doma in v tujini ter na organizacijo
naštetih tekmovanj.

IV. Odgovorne osebe
5. odstavek 3. člena Odloka:

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna
nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke
posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
Na naslov gp.mizs@gov.si je potrebno pred tekmovanjem poslati podatke o tekmovanju in
odgovorni osebi tekmovanja:
✓ Naziv tekmovanja
✓ Kategorijo tekmovanja (domače, mednarodno, za člane, mladince…)
✓ Datum, kraj in lokacijo izvedbe tekmovanja
✓ Ime in priimek odgovorne osebe tekmovanja in kontaktne odgovorne osebe podatke (enaslov, GSM).

V. Površina za vadbo oz. razdalja med vadbo
Za športnike iz 1. skupine:

Ni predpisane minimalne vadbene površin in razdalje. Upoštevati je potrebno Higienska priporočila
NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokole posameznih
NPŠZ.
Za športnike iz 2. skupine:
✓ Ni predpisane minimalne površine za vadbo!
✓ Pri vadbi športnikov v skupinah je predpisana minimalna razdalja 2 metrov med vadečimi
(razdalja med najbolj oddaljenimi deli telesa).
✓ Strokovni delavec v športu se lahko približa na manj, kot 2 metra od športnika/vadečega za
namen usmerjanja športne vadbe.
✓ Priporočamo omejitev števila vadečih na 20 m2 vadbene površine na posameznika.

VI. Število vadečih v zaprtih prostorih
Za športnike iz 1. skupine:

Ni predpisanega maksimalnega števila vadečih v zaprtih prostorih. Upoštevati je potrebno Higienska
priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokole
posameznih NPŠZ.
Za športnike iz 2. skupine:
✓ Ni predpisanega maksimalnega števila oseb v zaprtih vadbenih prostorih.
✓ Če se izvaja individualna vadba, je v prostoru lahko toliko oseb, da je možno vzdrževati v
vsakem trenutku najmanj 2 m razdalje med vadečimi.
✓ Če se izvaja skupinska vadba pod pogoji iz 3. odstavka 2. člena Odloka, je število vadečih v
skupini omejeno na 10. Strokovni delavci v športu ne štejejo v kvoto vadečih.
✓ V dovolj velikem zaprtem vadbenem prostoru je lahko navzočih sočasno več vadbenih skupin
po 10 oseb ob upoštevanju vseh veljavnih priporočil NIJZ.

VII. Število vadečih v zaprtih prostorih
Dovoljena je uporaba vseh športnih objektov!:

– zaprtih športnih objektov in športnih objektov na prostem
– površin za šport v naravi
– zasebnih športnih objektov
– javnih športnih objektov vključno s šolskimi športnimi objekti (šolske telovadnice, šolski
bazeni)
V primeru težav pri dostopu do javnih športnih objektov za pojasnila kontaktirajte gp.mizs@gov.si

VIII. Obvezno testiranje
Odlok prepisuje negativni test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za:
 1. vse udeležence na športnih tekmovanjih (športniki, sodniki, delegati, trenerji, vsi ostali, ki
  sodelujejo pri izvedbi tekmovanja)
  2. strokovne delavce v športu, ki vodijo programe športne vadbe (treninge športnikov in
  športno rekreativno vadbo).
  Potrdilo o negativnem rezultatu testu na virus SARS-CoV-2 ne sme biti starejše od 7 dni. Testiranje je
  dovoljeno z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali s testom HAG.
  Športniki oz. vadeči ne potrebujejo negativnega testa za namen izvajanja treningov.
IX. Kdo ne rabi testa
✓ Osebe, ki so bile že dvakrat cepljene, pri čemer morajo imeti potrdilo o cepljenju zoper COVID-

19 s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva
proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni
in AstraZeneca najmanj 21 dni, pri čemer mora biti potrdilo izdano v državi članici Evropske unije
ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih
državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje
in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.
✓ Osebe, ki so že prebolele COVID, pri čemer morajo imeti potrdilo o pozitivnem rezultatu testa
HAGT ali testa PCR, na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od 6 mesecev ali
potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot
šest mesecev.

X. Izvajanje testiranja HAG
Testiranje s hitrimi antigenskimi testi (HAG) lahko izvajajo:

✓ javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je država,
✓ javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost,
✓ izvajalci zdravstvene dejavnosti s podeljeno koncesijo na primarni in sekundarni ravni
zdravstvene dejavnosti,
✓ socialno varstveni zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega
varstva.
Izvajanje hitrega testiranja v lastni režiji ni dovoljeno!
Več o testiranju: www.gov.si/novice/2021-02-12-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-hitregatestiranja/

XI. Nošenje mask
Za vse udeležence treningov in športnih tekmovanj je v zaprtih prostorih obvezno nošenje mask!

Nošenje mask za vadeče ni potrebno zgolj med izvajanjem vadbe ob pogoju, da je razdalja med
vadečimi vsaj 3 metre.
Nošenje mask med izvajanjem vadbe je za drugo osebje (trenerje, fizioterapevte…) obvezno.
V kolikor nismo prepričani ali je nošenje mask obvezno /potrebno, si raje nadenimo obrazno zaščitno
masko.
XII. Druge omejitve in priporočila
✓ Splošna higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom. SARS-CoV-2
✓ Higienska priporočila za uporabo športno rekreativnih površin na prostem, športnih objektov na
prostem in na površinah za šport v naravi ob postopnem sproščanju nekaterih omejitvenih
ukrepov
✓ Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 pri izvajanju
športne vadbe
✓ Higienska priporočila za športna bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih v času pojavljanja
COVID-19
✓ Priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 v fitnes centrih
✓ Higienska priporočila za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 za uporabo notranjih športno
rekreativnih objektov in površin
✓ Higienska priporočila za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja
✓ Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2 za smučarje
Vir: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19