Pridobitev naziva Strokovni delavec 1

Med desetimi aktualnimi razpisi Slovenskega olimpijskega odbora je razpis za usposabljanje za pridobitev naziva Strokovni delavec 1, športno treniranje, taekwondo – WTF, taekwondo – ITF. Usposabljanje bo potekalo med 5.9.2020 in 18.10.2020.

 

Razpis najdete na  http://usposabljanje.olympic.si/razpisi.

Sam postopek poteka v dveh korakih in sicer:

  1. Kandidat se registrira v aplikacijo – gre zgolj za enkratni dogodek in velja za celotno trajanje projekta (do l. 2022); ob registraciji morajo kandidati poleg vnosa podatkov priložiti tudi aktualno potrdilo o zaposlitvi (ne sme biti starejše od enega meseca) ter kopijo osebnega dokumenta (ta korak je namenjen temu, da se nato na dogodke lahko prijavljajo kandidati, ki dejansko izpolnjujejo krovno zahtevo projekta = zaposlitev in polnoletnost). Po registraciji skrbnik s strani projektne ekipe pregleda izpolnjene podatke in priložena dokazila, v kolikor je vse ustrezno, skrbnik registracijo potrdi in kandidat lahko nadaljuje z naslednjim korakom (prijavo na dogodek), v kolikor kaj ni ustrezno skrbnik pozove k dopolnitvi.
  2. Kandidat se prijavi na izbrani dogodek ter priloži vsa dokazila, ki so zahtevana za vsak posamezni dogodek. Skrbnik ponovno pregleda prijavo in v kolikor je vse ustrezno le to tudi potrdi – šele s tem korakom kandidat zaseda prosto mesto.

Pregled registracijskega in prijavnega postopka se s strani skrbnika izvaja zgolj tekom delovnika, tako, da kandidati ne smejo čakati na zadnje dneve za opravo registracije in prijave.

Navodila (tudi video) glede postopka registracije in prijave si kandidati lahko pregledajo na http://prijave.olympic.si/login.php?signed=4#signin

Za morebitna vprašanja glede registracijsko prijavnega postopka se kandidati obračajo z 3.8.20 na gregor.grbec@olympic.si .

 

Predlagatelj Izobraževanja – TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE

Telefon 041 320130, 03 425 79 10

E-pošta tkd@taekwondo-zveza.si

 

PODATKI O PROGRAMU USPOSABLJANJA

Področje Športa – športno treniranje

Športna panoga – Taekwondo – WTF, Taekwondo – ITF

Stopnja usposobljenosti – 1. stopnja

Ime programa – športno treniranje, Taekwondo – WTF,

Taekwondo – ITF, 1. stopnja

Naziv, ki ga posameznik dobi – Strokovni delavec 1, športno treniranje, Taekwondo –

WTF, Taekwondo – ITF

Ime in priimek vodje programa – Mag. Hasan Ibrić

Izobrazba vodje programa – Profesor športne vzgoje

 

CILJI PROGRAMA

Cilj programa športno treniranje – taekwondo – ITF, taekwondo – WTF – 1. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje progam, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi taekwondo – ITF, taekwondo – WTF v vseh njenih pojavnih oblikah.

 

KOMPETENCE

Program usposabljanja športno treniranje – taekwondo – ITF, taekwondo – WTF – 1. stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge taekwondo – ITF, taekwondo – WTF, s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, oziroma zabave.

 

TRAJANJE PROGRAMA – 92 ur

 

POGOJI ZA VKLJUČITEV

  1. starost najmanj 18 let
  2. najmanj srednja poklicna izobrazba
  3. tri leta tekmovalnih izkušenj
  4. izpolnjeni pogoji mednarodne Federacije WTF ali ITF Certifikat 1 dan ali več

 

POGOJI DOKONČANJA

Pogoj za pristop k izpitu je udeležba na obveznih vsebinah vsaj 80%, ter vsaj 80 % na posebnih vsebinah.

  1. Pogoj za dokončanje usposabljanja je opravljen izpit iz teoretičnega in praktičnega dela:

Teoretični del:

– Izpit iz obveznih vsebin

  1. Teoretični in praktični izpit iz posebnih vsebin.
  2. Seminarska naloga

Kandidat mora izdelati in zagovarjati seminarsko nalogo na temo v zahtevani obliki, ki jo določi vodja usposabljanja.

Kandidat mora opraviti izpit pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo trije člani (izbrani izmed predavateljev). Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja. Posamezen izpit lahko opravljajo največ trikrat.

Kandidati, ki opravijo vse obveznosti si pridobijo naziv strokovni delavec 1 – športno treniranje – taekwondo – ITF, taekwondo – WTF.

 

Lep pozdrav, Mag. Hasan Ibrić