Svetovni taekwondo bogatejši za nov oddelek

V Svetovnem taekwondoju so ustanovili enoto, ki bo središče vseh funkcij, ki so povezane z integriteto. Na ta način želijo v Svetovnem taekwondoju zagotoviti spoštovanje najvišjih standardov dobrega upravljanja.

Oddelek za integriteto bo del pisarne Svetovnega taekwondoja v Lozani in bo za večjo preglednost deloval na področju proti dopinga, proti korupcije, proti manipulacije konkurence ter bo vseboval zaščitne in nadzorne mehanizme. Ta služba bo v Lozani centralizirala projekte, ki temeljijo na vrednostih, vključno s humanitarnimi dejavnostmi, nad katerimi bdi Taekwondo humanitarna fundacija (THF). Sodeloval bo tudi z oddelkom WT Para-Taekwondoja in preko varnosti z zdravstvenim oddelkom WT.

 

Oddelek bo skupaj z Odborom za integriteto WT izvedel raziskave najboljše prakse v zvezi z integriteto med olimpijsko družino in širšo mednarodno športno skupnostjo. Na ta način naj bi se okrepilo upravljanje federacije in ohranjal zdrav, pravičen in pregleden ekosistem. Enota bo upravljala tudi odnose s športnimi subjekti in ključnimi upravnimi in regulativnimi organi v Švici in Evropi. Opredeljevala bo priporočila in razvijala strategije, s katerimi lahko Svetovni taekwondo prispeva k trajnostnim strategijam MOO in WT ter sledila ciljem trajnostnega razvoja (ZRN) Agende ZN 2030. Ob ustanovitvi oddelka je predsednik Svetovnega taekwondoja Chungwon Choue dejal: »Z ustanovitvijo Enote za integriteto WT, bo Svetovni taekwondo v boljšem položaju za zagotavljanje dobrega upravljanja. Z enoto s sedežem v Lozani, v osrčju olimpijskega gibanja, se bomo lahko učili iz najboljše mednarodne prakse in s športno skupnostjo tudi delili dejavnosti in prispevek svetovnega taekwondoja. ”

Vir: WT

Slika: WT