Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Vsem našim reprezentantom iz srca privoščim medaljo

V prejšnjem mesecu je slovenska taekwondo zveza dobila novega predsednika. Na volilni seji je to postal Zlatan Ranđelović, ki je do takrat opravljal zadolžitve predsednika WT zbora. S tem se je njegova odgovornost povečala, saj sedaj bdi nad celotnim slovenskim taekwondojem. Torej nad obema deloma – nad WT in ITF. Skupaj z novim sekretarjem zveze Miho Hiršlom se spoznavata s stanjem in s svojimi obveznostmi. Te obema predstavljajo velik izziv.

S kakšnim ciljem ste kandidirali za predsednika zveze?

Ob najavi odhoda generalnega sekretarja Hasana Ibrića v pokoj, sem prejel mandat WT za kandidaturo na volitvah, da zagotovim  nemoteno delovanje zveze, spoštovanje zakonitosti poslovanja, organiziranosti celotne strukture ter finančne vzdržnosti izvajanja ciljnih programov športa in rekreacije. Zato sem bil pripravljen prevzeti to funkcijo in jo skupaj s primerno ekipo strokovno ter odgovorno voditi. Izzivi so številni in je čas, da se začnejo reševati s sodelovanjem in v skladu z voljo klubov, članov zveze ter zakonodajo.

Kaj je pokazala skupščina zveze?

Skupščina je pokazala enotnost, saj je vseh 25 članov zveze glasovalo za predsednika in generalnega sekretarja. To kaže na popolno zaupanje v vodenje zveze v zahtevnih časih. Želim si takšnega sodelovanja klubov in  članov zveze tudi v prihodnje, da bomo lahko uspešno delovali in dosegali zastavljene cilje.

Glede na to, da ste bili predsednik zbora, v čem se razlikujejo vaše zadolžitve na novi funkciji?

Kot predsednik zbora WT sem doslej predstavljal zgolj olimpijsko verzijo Taekwondo zveze Slovenije. Sedaj pa, kot zakoniti zastopnik zveze in odgovorna oseba, zastopam interese obeh verzij WT in ITF. Torej je moja odgovornost še večja kot doslej. To vidim kot dodatno možnost za razvoj, povezovanje in promocijo našega plemenitega borilnega športa.

Kako vidite sodelovanje z obema deloma zveze?

Kot predsednik WT zbora sem že  doslej korektno sodeloval z ITF verzijo. Sedaj, kot predsednik zveze, bom zagotavljal legitimno in zakonito delovanje zveze s centralizacijo nekaterih funkcij in operacij, ki so povezane z odgovornostjo predsednika zveze in generalnega sekretarja. Vodenje zveze poteka po statutu skozi izvršni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov obeh zborov, kar omogoča usmerjanje razvoja obeh verzij, pri čemer bo vsaka avtonomna na svojem področju in v skladu z načeli transparentnega in zakonitega delovanja zborov in zveze.

Kakšno je z vašega vidika delo generalnega sekretarja, ki je na novo postavljen?

Z novim generalnim sekretarjem Miho Hiršlom se poznava že zelo dolgo. V preteklosti je treniral Taekwondo v klubu Chagi, medtem ko je v našem klubu Gaiana  prisoten že tri leta skupaj s svojo družino kot aktiven član, pri čemer je nosilec črnega pasu 1. DAN. Miha je oseba z visokimi moralnimi in etičnimi načeli, je po izobrazbi pravnik ter ima izkušnje iz bančništva oz. finančnega področja in je po mojem idealna izbira za to funkcijo. Prejšnji generalni sekretar Hasan Ibrić je izvrstno opravljal delo. Sodelovanje med njim in mano kot predsednikom WT  je bilo od leta 2018 odlično. Po opravljeni primopredaji bo generalni sekretar nadaljeval z operativnim delom, vključno z vodenjem centralizirane baze podatkov in zaščito informacij v skladu z zakonom.  Poleg tega bo skrbel za finančno in materialno poslovanje zveze, vključno z vodenjem razpisov in skladnim izvajanjem porabe pridobljenih sredstev. S svojo strokovnostjo in kompetencami bo generalni sekretar postavil sistem operativnega dela ter ga nadziral, zlasti kadar gre za finančne zadeve. Naš cilj je ohraniti likvidnost zveze ter zagotoviti, da bodo razpisi in poročila ustrezno pripravljeni.  Pri tem bo vsak zbor prek svojih predstavnikov sodeloval pri pripravi svojega dela dokumentacije in poročil.

Kakšno je izhodišče zveze, oziroma trenutno stanje za naslednja štiri leta?

Ko bo zaključena primopredaja v mesecu maju, bomo imeli natančni pregled potreb in razpoložljivih sredstev z vso dinamiko. Zato smo pripravljeni na več scenarijev glede na projekcijo finančnih tokov, s ciljem zagotavljanja nemotenega delovanja zveze pri izvajanju začrtanih programov.

Kakšni cilji so pred zvezo?

Ciljev je pred nami veliko, še posebej če želimo biti uspešna zveza z osvojeno olimpijsko medaljo, ob upoštevanju našega statusa olimpijske nacionalne panožne športne zveze. Glede na to bi cilje razdelil po ročnosti,  pri čemer bi kratkoročne cilje štel za  najbolj nujne za nemoteno delovanje zveze po volitvah.

Dosedanji generalni sekretar Hasan Ibrić nam je pri tem delu v veliko pomoč, saj bomo z njegovim znanjem in izkušnjami lahko hitreje in kvalitetnejše opravili prenos dela na nivoju generalnega sekretarja, s čimer bomo lahko pravočasno opravili potrebno delo.

Ključni kratkoročni cilji so:

  1. Primopredaja s pregledom zaključenih, odprtih in planiranih razpisov ter razpisnih poročil.
  2. Postavitev operativnega dela vodstva zveze.
  3. Prijava na razpise.
  4. Sklic izvršnega odbora in sprejem sklepov posameznih zborov.
  5. Organizacija usposabljanj in licenciranj trenerjev.
  6. Nadaljevanje zagotavljanja financ in logistike za tekmovanja, priprave, ter ostale pomembne dogodke.

Pri tem bo potreben takojšnji skrbni pregled finančnega stanja, planiranih prihodkov, dohodkov, odprtih postavk ter finančne dinamike za zagotavljanje ustrezne likvidnosti zveze in zagotavljanja izvajanja načrtovanih aktivnosti obeh zborov skladno s pridobljenimi razpisnimi sredstvi.

Ne smemo pozabiti na olimpijske igre, kjer ima naš taekwondo svojega predstavnika, zato se maksimalno trudimo podpreti Patrika Divkovića. Da mu omogočimo vse potrebno za ustrezne priprave.

Med ostale cilje, ki jih lahko štejemo kot srednjeročne in dolgoročne, pa so:

  1. Povezovanje z domačimi in tujimi relevantnimi inštitucijami.
  2. Pridobivanje sponzorjev za financiranje delov, ki niso zajeti  v programu financiranja iz razpisnih virov.
  3. Popularizacija športa s sodelovanjem vseh klubov oz. članov zveze.

Delo nas čaka veliko, zato sem sestavil ekipo strokovnjakov na posameznih področjih, ki jim izražam hvaležnost za sodelovanje, saj nam bodo nesebično pomagali. Kljub izzivom, ki jih predstavljata kadrovski in finančni vidik, verjamem,  da bomo korak za korakom dosegli zastavljene cilje. Delo v zvezi je trenutno prostovoljno  in vsi imamo svoje službe, katerim smo podrejeni. Tega se kot predsednik zveze zavedam in temu primerno bo tudi hitrost doseganja ciljev.

Pred nami je drugi vrhunec sezone – evropsko prvenstvo. Kako pomembno je to tekmovanje?

To tekmovanje je najprestižnejše celinsko tekmovanje, saj gre za naslov evropskega prvaka. Imamo kakovostno reprezentanco, na čelu z najbolj izkušenim in najuspešnejšim slovenskim taekwondoistom, dvakratnim olimpijcem Ivanom Trajkovićem. Vsem našim reprezentantom iz srca privoščim medaljo. To bo rezultat njihovega dolgoletnega vrhunskega in kvalitetnega dela, ki ga spremljajo številna odrekanja. Naši reprezentanti so zame junaki, ki si zaslužijo podporo vseh nas, zato bom tudi sam prisoten v Beogradu na otvoritvi prvenstva, da jim izkažem čast in podporo.

Kako gledate proti olimpijskim igram? Ali s prisotnostjo v Parizu slovenski taekwondo ohranja povezavo s svetovnim?

Olimpijske igre predstavljajo vrhunec štiriletnega tekmovalnega cikla. Naša panoga in naš šport sta olimpijska, zato se na te igre skrbno pripravljamo skozi celotni cikel, saj olimpijski šport brez sodelovanja na olimpijski igrah ne dosega maksimalnega potenciala. Uvrstitev na olimpijske igre je v taekwondoju je izjemno težka. Prvih pet se direktno kvalificira, dva pa skozi kontinentalne kvalifikacije. Ob dejstvu, da se lahko uvrstita  samo dva moška in dve ženski za vsako državo, je nastop na olimpijskih igrah v taekwondoju že izjemen uspeh. Letos bomo navijali za našega Patrika Divkovića, ki je uspešno prestal zahtevno pot skozi kvalifikacije. Leta 2000 je na prvih rednih olimpijskih igrah v taekwondoju nastopil Marcel More. Dvanajst let kasneje smo imeli v Londonu kar tri predstavnike: Ivana Trajkovića, Nušo Rajher in Franko Anić. Na prejšnjih olimpijskh igrah smo spet stiskali pesti za Ivana Trajkovića. Sedaj pa si je mesto v Parizu izboril še Patrik. Skozi to bogato zgodovino se kaže slovenska kakovost taekwondoja in se ohranja stik z najmočnejšimi silami sveta v tej panogi. Na to smo lahko vsi ponosni.