WT zbor je spletno sestankoval

Slovenski zbor svetovnega taekwondoja je izpeljal redni sestanek. Prisotnih je bilo dvanajst predstavnikov zveze, oziroma klubov. Po poročilu o opravljenem delu v letu 2020 in finančni porabi WT zbora v letu 2020 so spregovorili v načrtih za letošnje leto. Osrednji dogodek je načrtovan v septembru, ko bo zveza v Tivoliju organizirala Odprto prvenstvo Slovenije, ki je bilo prvotno načrtovano v začetku leta, nato pa so ga zamaknili v september. V lanskem letu je zveza kupila elektronsko opremo, ki je namenjena za pripravo reprezentanc (kadeti, mladinci in člani), ter za tekmovanja na državnem nivoju. Opremo koristijo tekmovalci na tekmovanju in evidentirani reprezentanti zveze. Klubi bodo opremo koristili na razširjenih skupnih pripravah, oddaja opreme klubom ni predvidena. Zveza naproša klube, da se za kakršne koli informacije obrnejo na zvezo. Ta jim je vedno na voljo, a vendarle naj za pomoč prosijo pravočasno. Udeležencem sestanka so predstavili kdaj in na kakšen način lahko mladi športniki pridobijo štipendije MOK-a, ter kdo je do njih upravičen. Trenerje so pozvali k prijavi za pridobitev statusa športnega delavca, saj je to tudi osnova za financiranje na občinski ravni. Letošnje državno prvenstvo je predvideno 15.5.2021. Jure Pantar je predlagal, da se, glede na trenutno stanje v Sloveniji, prvenstvo za različne starostne skupine izvede v različnih terminih (npr. junija za člane, decembra za kadete in mladince). Tehnična komisija bo preverila datume in opcije, kako in kdaj bi lahko realizirali katerega od DP glede na trenutno epidemiološko situacijo in veljavne ukrepe, vezane na šport in športne dogodke. Darko Kadić je delegate seznanil, da so članarino za WT s treh povišali na pet eurov. Po novem članarina SC (Simply Compete) za vsakega člana znaša deset eurov (WT 5€ in 5€ TKDZS). Predstavnike klubov so seznanili s sistemom 360. Tehnični direktor doda, da mora za registracijo v sistem vsak športnik imeti vsaj en rezultat. Registracija v sistemu velja eno leto in začne z datumom doseženega rezultata. Glede kategorizacije se ni nič spremenilo. Ker so volitve za funkcije v Zboru WT vezane na olimpijski cikel in ker so OI prestavljene za eno leto, bodo pripravljeni predlogi, da se vprašanje glede mandatov lahko uredi na naslednjem zboru. Vodje poti in trenerje so pozvali, naj čim hitreje posredujejo informacije s tekmovanj in jih objavijo na družbenih omrežjih.