Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Sestankoval je upravni odbor svetovnega taekwondoja

Prvič v tem letu so se in to preko spleta srečali člani upravnega odbora Svetovnega taekwondoja. Kot običajno, je imel prvo besedo njegov predsednik Chungwon Choue. Ta se najprej ozrl na dogajanje v lanskem letu, ki je bilo posebno že zato, ker je svetovni taekwondo slavil 50 let obstoja. Nato se je zazrl v

prihodnost in proti olimpijskih in para olimpijskim igram, ki bodo predstavljale vrh letošnje sezone. Odbor je sprejel deklaracijo mednarodnega olimpijskega odbora o športnikih, ki jo je sicer že novembra potrdil odbor športnikov v svetovnem taekwondoju. V njej je govora o pravicah in odgovornosti športnikov. Smisel deklaracije je v tem, da postavlja športnike v ospredje. Člani izvršnega odbora so se seznanili s svetovno raziskavo o duševnem zdravju aktivnih športnikov v taekwondoju, s katero so začeli lanskega oktobra. Gre za ključno pobudo pri ohranjanju zdravja in dobrega počutja pri trajnostnem razvoju. Rezultate in priporočila raziskave bodo objavili v tem letu. Člani upravnega odbora so odobrili politiko obvladovanja tveganj in ustanovitev enote svetovne integritete, ki bo pripravila oceno tveganja in sestavila okvirje v celinskih zvezah Svetovnega taekwondoja, ki bodo usklajeni s tovrstnimi tveganji MOO pri integriteti v športu. V svetovnem taekwondoju želijo še naprej izboljševati vodenje v svojih članicah. Pravilom so dodali 12 novih delov, 17 pa so jih dodelali. S tem želijo izboljšati standarde upravljanja. “Namen današnjega srečanja je bil izboljšati naše upravljanje, zlasti v zvezi s pregledom upravljanja ASOIF (Zveza federacij poletnih olimpijskih iger). Ponosni smo, da smo znatno izboljšali raven upravljanja. A se tukaj ne bomo ustavili. Prepričani smo, da bodo imele odločitve, ki jih je danes sprejel odbor, pozitivni vpliv. V našem upravljanju in integriteti si prizadevamo za trajno odličnost,” je razmišljal Choue, ki je še dodal: »Odbor je soglasno odobril udeležbo posameznih nevtralnih športnikov (AIN) na svetovno priznanih tekmovanjih naše organizacije. Ta stopi v veljavo takoj, ko športniki dobijo dovoljenje za nastopanje na tekmovanjih, ki jih v skladu s priporočili MOK-a spodbuja Svetovni Taekwondo. Pred tem naša organizacija ni dovolila tem športnikom, da bi tekmovali na naših turnirjih. Razlog je bil zapleten postopek preverjanja upravičenosti, ki je zelo strog  in je povezan s precejšnimi finančnimi izdatki. Vendar se je naš odbor strinjal, da bi moral biti nevtralni športnik, ki je že izpolnil merila za upravičenost do tekmovanja na naših turnirjih, upravičen tudi do tekmovanja na priznanih tekmovanjih.« Naslednje izredno zasedanje upravnega odbora bo 12. maja, ko bodo v korejskem Muju izpeljali izobraževanje za trenerje in sodnike, ki se bodo udeležili olimpijskih iger v Parizu.  

Slika: WT