Vodstvo Zveze

PREDSEDNIK WT ZBORA
TAEKWONDO ZVEZE SLOVENIJE
Mag. Zlatan RANĐELOVIĆ

TEHNIČNI DIREKTOR WT ZBORA
TAEKWONDO ZVEZE SLOVENIJE
Darko KADIĆ
Tel.: 040 149-103
e-mail: taekwondo.slovenia@gmail.com

SEKRETAR WT ZBORA
TAEKWONDO ZVEZE SLOVENIJE
Darko KADIĆ
Tel.: 040 149-103
e-mail: tkdwtfslo@@gmail.com

KOORDINATOR WT ZBORA
TAEKWONDO ZVEZE SLOVENIJE
Miodrag KRNETIĆ